. gdzie D0-początkowa Dawkah, CCEL-docelowe stężenie, Cpocz-początkowe stężenie, VD – współczynnik dystrybucji, F – Dostępność biologiczna Dystrybucja: Jak Lek przemieszcza się w organizmie Kategoria: Badania niekliniczne, Opracowanie i Badania kliniczne Badania farmakodynamiki mają kluczowe znaczenie dla oceny bezpieczeństwa Leku. Pozwalają wskazać tous działania niepożądane Leku je zbadać zakres dawek, w którym obserwuje się żądane Działanie Leku na Złudzenie (zakres dawki terapeutycznej). Prawidłowa odpowiedue: b. Pacjent otrzymał 2000 mg Leku (dawka początkowa). Jeśli biologiczny Okres półtrwania wynosi 6 h, à oznacza à, że po sześciu godzinach OD podania Leku w organizmie pacjenta została tylko Połowa dawki początkowej-1000mg, un po dalszych sześciu godzinach Ilość ta Bloger zmniejszyła się o połowę. W organizmie pacjenta po 12 godzinach pozostało Zatem 500mg étrangère aktywnej. Katedra i Zakład Farmacji Stosowanej Uniwersytetu medycznego w Lublinie farmakologia została podzielona na DWA Główne obszary: farmakokinetykę i farmakodynamikę poniżej przedstawiono szczegółowe OBJAŚNIENIA ce Tego podziału. Prawidłowa odpowied¬ c. Objętość dystrybucji odnosi się do masy ciała, Jest à wartość podana w litrach (L). Często w piśmiennictwie podawana jest wartość wzgl, nej objętości dystrybucji lub określana jest też jako współczynnik dystrybucji w L/kg. Farmakokinetyka-dziedzina farmakologii opisująca zmiany stężenia Leku lub jego métabollitów w ustroju w czasie. Procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka, dotyczą losów Leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME.

Farmakokinetyka rozpatruje te Procesy względem czasu. Informacje te mogą być Pomocne do oceny skuteczności leków-w niektórych przypadkach pełnej oceny Można dokonywać dopiero po uzyskaniu Stanu równowagi (état d`équilibre). c. W farmakokinetyce nieliniowej zamiast zmiennego klirensu całkowitego, proces eliminacji Leku opisują Stała Michaelisa-Menten i maksymalna szybkość eliminacji. K = VD · CL, a wiedząc że T0, 5 = 0693/K otrzymujemy Wlew kroplowy, populnie zwany “kroplówką” à częsta forma podawania pacjentowi leków drogą dożylną, podskórnie lub doodbytniczo. Jest charakterystyczna dla lecznictwa zamkniętego, wlewy podawane są również w przychodniach, ALE pacjenci otrzymują je także w Domach. a. szybkość uwalniania Leku jest Stała w czasie i maleje do Zera Prawidłowa odpowiedé: b.

Dawki Leku dla osób starszych (Powyżej 65 LAT) Można obliczać na podstawie klirensu całkowitego danego Leku ze WZORU: D * = D (CL */CL) = 500 mg (4, 2 ml/min · kg/5,0 ml/min · kg) = 420 mg D0 = [(15 mg/L – 0 mg/L) · 0,5 L/kg]/1 = 7,5 mg/kg 3. Obnizenie stężenia Leku po podaniu zwykle Stosowanej dawki TSS = 5 · T0, 5, gdzie TSS-Czas Osiągnięcia Stanu stacjonarnego, Prawidłowa odpowiedés: d. Kiedy szybkość uwalniania Leku zmienia się proporcjonalnie ne podanej dawki, à Reakcja przebiega według kinetyki pierwszego rzędu. Pozostałe wymienione w pytaniu Cechy odnoszą się do Reakcji zerowego rzędu. Lek Może oddziaływać na Złudzenie dwoma sposobami: W zadanym przykładzie docelowo należy otrzymać stężenie 15mg/litr. Stężenie początkowe jest Rivne Zero-w zadaniu podano informację, że pacjent nie otrzymywał Wcześniej teofiliny. Dostępność biologiczna wynosi 1 (jest całkowita, równa 100%, ponieważ Mamy do czynienia z podaniem donaczyniowym). Wynik otrzymujemy w mg/kg masy ciała, co Pozwala dokonać dalszych obliczeń je zindywidualizować dawkę początkową dla konkretnego pacjenta. Na exemple pacjentowi o Masie ciała 70 kg należałoby podać 525 mg Leku jako dawkę początkową (7, 5mg/kg x 70 kg = 525mg).